E-learning a Moodle

Obecné informace k vzdělávacímu prostředí

 

Co je to e-learning?

 

Jednoduše řečeno: „E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu“.

Výuka, která se celá odehrává výlučně v prostředí internetu a nabízí různorodé interaktivní výukové možnosti.
Pohybujete se pouze za pomoci svého webového prohlížeče, nestahujete do svého počítače žádné soubory a systém nemá žádné nároky na pořízení jakéhokoliv softwaru. Vše, co potřebujete, je přístupné z jakéhokoliv počítače s připojením k internetu a nainstalovaným webovým prohlížečem, kdekoliv na světě, a samozřejmě, kdykoliv. Kurzy poskytují vzdělávací obsah, cvičení a interaktivní prvky, které jsou vždy možné pouze on-line.
Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/E-learning 

 

Moodle

 

Co je MOODLE?

 

Moodle je on-line vzdělávací prostředí. Slovo Moodle [čti: můdl] bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku). 
Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Moodle 

Uživatelské prostředí Moodle neklade zvláštní požadavky na počítačovou gramotnost - k ovládání tohoto prostředí tak postačí základní dovednosti s PC. Uživatel se pohybuje v prostředí internetového prohlížeče a kliká na jednotlivé hypertextové odkazy.

Pro studenty je to vlastně virtuální škola, prostředí, ve kterém nalezne e-learningové kurzy – předměty, které jsou dostupné i po skončení vyučování.

 

Výhody e-learningu

 

 • Vyšší efektivnost výuky – možnost informace jednoduše skládat a uspořádávat do menších celků, vytvářejících kurz
 • Dostupnost výukových materiálů, testů se samo vyhodnocením, cvičení, apod. kdekoliv, kdykoliv a odkudkoliv
 • Individuální přístup ke studujícím – možnost vytvoření více variant výukových materiálů
 • Interaktivní forma výuky – multimediální prvky (např. prezentace, videosekvence, audiozáznamy, flash animace apod.)
 • Atraktivnost výukového obsahu
 • Širší možnosti testování znalostí
 • Možnost určit si sám tempo výuky
 • Okamžitá možnost komunikace
 • Okamžité předání aktuálních informací
 • Aktualizace novinek je možná kdykoliv a odkudkoliv do systému
 • Velmi rychlá organizovatelnost a logistika pro všechny, zejména tutora a vedoucího kurzu
 • Získaná vyšší úroveň počítačové gramotnosti
 • Nezávislost
 • - kdekoliv, v jakémkoliv místě
 • - v jakémkoliv čase
 • - vlastním tempem
 • - více smyslové vnímání informací
 • - omezení nákladů na cestování, ubytování
 • - snazší administrace
 • - výrazné snížení nákladů na prostory

 

Nevýhody e-learningu

 

Oproti běžným formám studia jsou vyšší nároky na odpovědnost a samostatnost studenta a z nich vyplývající potřeba jeho dostatečné motivace. Z těchto důvodů se e-learning využívá hlavně v oblasti celoživotního vzdělávání.

 

Požadavky na systém

 

Používat systém Moodle je relativně jednoduché a intuitivní. K tomu, abyste mohli využívat všech informačních zdrojů vložených v Moodlu (obrázků, animací, apod.), musí být splněny určité požadavky na hardware i software vašeho počítače.

 

Požadavky na hardware

 

V podstatě není nutné mít k dispozici ten nejnovější HW. Důležité je, abyste na svém PC mohli bez větších problémů používat některý z prohlížečů internetových stránek. Chcete-li se připojovat k Moodle, respektive k internetu, tak samozřejmě musíte mít přístup k síti a síťovou kartu, popřípadě modem (připojujete-li se z domu přes telefonní linku).

 

Požadavky na software

 

Pro přístup do systému Moodle musíte mít nainstalovaný internetový browser. Mezi nejběžnější internetové prohlížeče u nás patří např.:  Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome, Opera, apod.
Další požadovaný software je Adobe Reader, případně jiný sw pracující s formátem PDF.

 

O kurzech

 

Nejedná se o komerční výukový program zakoupený školou ani o obsah komerčních internetových stránek zaměřených na výuku, jejichž obsah je studentům zprostředkován za finanční účasti školy či zdarma.

Kurzy obsahují učivo v přímé návaznosti na vyučování, které probíhá ve škole.
K jednotlivým lekcím, které odpovídají členění dle tematických plánů, jsem připravil interaktivní cvičení a zpracoval výukové materiály.

 

Poznámka

 

Investice do rozvoje vzdělávání - Logo EU. Žádná část tohoto projektu není hrazena z prostředků EU.

 

Ing. František Jakubec

 

Last modified: Sunday, 18 May 2014, 10:25 AM