Pravidla pro WEB

Pravidla pro web www.moodle.frajasw.cz

 

Logo FraJa SW

 

Obecné informace k tomuto webu (pozorně čtěte) :

 

Provozovatel/Vlastník/Správce: Ing. František Jakubec (frajasw@seznam.cz)

 

Internetová doména, na které se nacházíte, je mým vlastnictvím a je hrazena pouze z mých prostředků.

 

Webhostingové služby, spojené s provozem těchto stránek, mám pronajaté já a hradím si je ze svých prostředků.

 

Připojení k internetu a internetové služby potřebné k administraci systému Moodle mám pronajaté já a hradím si je ze svých prostředků.

 

Hardwarové a softwarové vybavení počítače, na kterém provozuji administraci systému Moodle a připravuji e-lerningové kurzy do Moodle, je moje, jeho nákup a údržbu si hradím ze svých prostředků.

 

Volný čas, který věnuji přípravě kurzů a administraci Moodle, je můj a pouze já rozhoduji o tom, jak jej využiju.

 

Veškeré vzdělávací materiály použité v kurzech nelze bez mého písemného svolení dále nijak využívat, jsou mým duševním vlastnictvím.

 

Moodle [čti můdl] je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Je vyvíjen jako nástroj podporující sociálně konstruktivistický přístup ke vzdělávání. Moodle - virtuální vzdělávací prostředí - je poskytován zdarma jako Open Source software spadající pod obecnou veřejnou licenci GNU.

 

Vlastní instalace a administrace systému, jeho naplnění kurzy a provoz už zdarma není!!! 

- závisí na schopnostech a finančních možnostech provozovatele.

 

Pravidla provozu těchto stráněk jsou v návaznosti na pravidla webhostingových služeb plně v mé kompetenci.

 

Z výše uvedených bodů vyplývá, že o tom, kdo může využívat toto mé e-lerningové prostředí rozhoduji pouze já a nikdo jiný.

 

Nikomu také nevzniká žádný nárok na vstup ani na žádné další jiné služby či výhody.

 

Nenesu též žádnou odpovědnost za možné škody vzniklé používáním tohoto webu.

 

Last modified: Sunday, 18 May 2014, 10:06 AM