Robot KUKA VKR 125/2
(Robot KUKA)

KUKA-robo_100.gif  

Seznamte se s robotem

KUKA VKR 125/2.

Slouží k výuce žáků 3. a 4. ročníků maturitního oboru AUTOMATIZACE a ROBOTIKA.

Kurz není koncipován jako výukový, slouží k prezentaci práce žáků.

Vstup do kurzu Vám umožní následující údaje :

Jméno : host

Heslo : SSpvc_695

( Rozlišujte velká a malá písmena )