EU - Hardware
(EU-HW)

EU peníze školám - Hardware

Obsah interaktivních cvičení:

 

V systému MOODLE jsou implementována interaktivní cvičení, která jsou vytvořena k učivu předmětu HARDWARE pro 1. a 2. ročnik studijního oboru 18-20-M/01 - INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na PROGRAMOVÁNÍ, VÝVOJ APLIKACÍ A ROBOTIKU

Interaktivní cvičení jsou vytvořena pro 8 tematických částí tematické oblasti HARDWARE

1) Základní pojmy - interaktivní cvičeni ověři znalosti základnich pojmů z HARDWARE, použivaných jednotek informací, atd.

2) Historie počítačů - interaktivní cvičení ověří znalosti studentů z historického vývoje počitačů, Von Neumannova schematu počitače a jednotlivých generací počitačů.

3) Zdroj počítače - interaktivní cvičení ověři znalosti konektorů, které má standardní zdroj počitače.

4) Základní deska - v této části se student nejprve seznamí pomocí interaktivního výukového cvičení se zakladní deskou počitače a jejim zadním panelem, poté pomocí interaktivního testu může přímo takto nabyté vědomosti ověřit.

5) Procesor - interaktivní cvičení ověří základní znalosti pojmů vztahujících se k procesorům, dalši interaktivní cvičení je pak zaměřeno na vývoj procesorů Intel a jejich zakladních parametrů.

6) Paměti RAM - v této časti se student nejprve seznamí pomocí interaktivního výukového cvičení s typy pamětí RAM používaných v počítačích, poté pomocí interaktivního testu může přímo takto nabyté vědomosti ověřit.

7) Disketa - v této části se student nejprve seznamí pomocí interaktivního výukového cvičení s typy disket dřive použivaných v počitačích, poté pomocí interaktivního testu může přimo takto nabyté vědomosti ověřit.

8) Pevný disk - interaktivní cvičení ověří znalosti zakladních vlastností pevných disků.

Vstup do kurzu Vám umožní následující údaje :

Jméno : host

Heslo : SSpvc_695

( Rozlišujte velká a malá písmena )