AR - Robot KUKA VKR 125/2
(AR - Robot KUKA)

KUKA-robo_100.gif  

V tomto kurzu se můžete seznámit s robotem KUKA VKR 125/2.

Slouží k výuce žáků 3. a 4. ročníků maturitního oboru AUTOMATIZACE a ROBOTIKA.

Kurz není koncipován jako výukový, slouží k prezentaci práce žáků.