Programovatelné automaty

 • PLC (Programovatelný logický automat)

  Kurz PLC - 4.ITB je určen studentům maturitních ročníků studijního oboru 18-20-M/01 Informační technologie - zaměření: Programování, vývoj aplikací a robotika.

   

  Programovatelný logický automat neboli PLC (z anglického Programmable Logic Controller) je relativně malý průmyslový počítač používaný pro automatizaci procesů v reálném čase – řízení strojů nebo výrobních linek v továrně. Dnes se ale stále více uplatňují PLC při řízení tzv. chytrých domů. Zde se nejvíce využívají k řízení vytápění, ohřevu vody, osvětlení atd.

   

  Pro PLC je charakteristické, že program se vykonává v tzv. cyklech. PLC automaty jsou odlišné od běžných počítačů nejen tím, že zpracovávají program cyklicky ale i tím, že jejich periferie jsou přímo uzpůsobeny pro napojení na technologické procesy. Převážnou část periferií v tomto případě tvoří digitální vstupy (DI) a digitální výstupy (DO). Pro další zpracování signálů a napojení na technologii jsou určeny analogové vstupy (AI) a analogové výstupy (AO) pro zpracování spojitých signálů. S rozvojem automatizace v průmyslu jsou používány i další moduly periferních jednotek připojitelných k PLC, které jsou nazývány funkčními moduly (FM) např. pro polohování, komunikačními procesory (CP) pro sběr a přenos dat a další specifické moduly podle výrobce konkrétního systému.

   

  Výuka probíhá na modulech EDUtec Foxtrot (dodává Ing Luděk Kohout - EDUMat), osazených PLC TECO Foxtrot CP-1004.

   

  Mosaic je vývojové prostředí pro tvorbu a ladění programů pro programovatelné logické systémy (PLC, Programmable Logic Controller) TECOMAT ® a TECOREG® z produkce firmy Teco a.s. Kolín. Program Mosaic je dodáván od roku 2000. Prostředí je vyvíjeno ve shodě s mezinárodní normou IEC EN-61131-3, která definuje strukturu programů a programovací jazyky pro PLC.

   

Přeskočit: Navigace

Navigace